Hoppa till innehåll

Är man vägröjare så är man

11 april 2010

Den här bloggen hade nog aldrig startats om det inte varit för att man i Sverige lämnas helt i sticket om man råkar ut för att en anhörig över 50 dör helt plötsligt och utan synbar anledning och vill veta varför. Då finns nämligen bara ett bristfälligt och illa genomtänkt regelverk till hands som är mer till hinder än till stöd och hjälp. Eftersom ingen tycks vilja ägna sig helhjärtat åt den här typen av juridik saknar regelverket nämligen logik och sammanhang.

Har man anledning att misstänka att en anhörig felbehandlats eller felmedicinerats och vill driva sin sak vidare möts man av ett antal juridiska hinder på vägen.

1.  den ansvarige läkaren kan enkelt vägra gå med på att en patient ska obduceras. Enligt obduktionslagen är det nämligen inte ens möjligt att överklaga läkarens beslut.

2. vill man ha till stånd en obduktion för att ta reda på den exakta dödsorsaken kan man vända sig till polisen men det ska mycket till för att ens polisen vill ta upp ett fall som inte är solklart. Polisen kan enkelt avvisa en anmälan med motiveringen att brott ej föreligger.

3. nästa stötesten är skattemyndigheten som har till uppgift att se till att begravning sker inom viss tid efter ett dödsfall. Det går att få anstånd men inte hur länge som helst. Ofta är ju den avlidnes kropp det enda bevismaterial man har och eftersom lagstiftaren inte brytt sig om att ta hänsyn till oss som driver en rättsprocess  är det svårt att motivera behovet av anstånd med begravning. För anstånd krävs nämligen enligt Begravningslagen, särskilda skäl och lagstiftaren har tydligen inte tyckt att man ska driva några rättsprocesser med anledning av ett dödsfall. Att man driver en rättsprocess anses nämligen inte utgöra särskilda skäl och grund för anstånd med begravning.

4. för att den avlidne ska kunna obduceras krävs att kroppen förvaras i kylrum. Även här saknas relevant lagstiftning för de fall där rättsprocess pågår. Vem ska stå kostnaderna? Ingen relevant praxis finns här. Det är oklart om socialtjänstlagens paragraf om ekonomiskt bistånd kan tillämpas.

Att så få fall går vidare till rättslig prövning torde ha att göra med att regelsystemet ser ut som det gör, nämligen oöverskådligt och svårgreppbart. I mitt fall driver jag alltså tre frågor parallellt mot tre olika lagstiftningar. Allt förorsakat av att ansvarig läkare vägrat gå med på obduktion sedan två år tillbaka.

a) begravningslagen (anstånd med begravning tills obduktion skett)

b) socialtjänstlagen (kostnader för nedfrysning)

c) lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (för att få ansvarig läkare ställd till ansvar) samt obduktionslagen.

Det här gynnar naturligtvis läkarkåren som kan jobba på i det fördolda utan större risk för upptäckt av fel och försummelser. Att Sverige torde vara unikt när det gäller slapp juridik på området torde inte råda några tvivel om. 

Den slutsats man kan dra av det här är att om den politiska viljan funnes skulle en så absurd situation som den nyss beskrivna aldrig behöva uppstå. Obduktionslagen måste nämligen ändras på en punkt så att en ensam läkare inte tillåts stå i vägen om det uppstår tvist om huruvida en obduktion är befogad eller inte. I dagsläget har läkaren VETO. Och ingen kan få till stånd en obduktion såvida inte en brottsmålsprocess kan startas där obduktionsprotokollet utgör underlag för hela processen.

Är man vägröjare så är man och att denna fråga inte hittills blivit allmänt uppmärksammad är svårt att veta. Men fallet kan inte vara unikt. Det finns ju alltid s.k. mörkertal dvs fallen existerar men anmäls inte. Jag har börjat förstå varför.

När Michael Jackson hastigt avled i somras utfördes obduktion av två olika oberoende instanser/experter för att utreda dödsorsaken. I USA kan man som anhörig själv kontakta rättsmedicinsk expertis för att få en obduktion utförd. Varför finns inte denna möjlighet här frågar man sig. Kostnaden i USA ligger på motsvarande ca 60 000 kr. Varför vill man till varje pris skydda den svenska läkarkåren?

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: